JAK SE TÉ PANÍ PODAŘILO, 
ŽE TAK PROKOUKLA? 

KDYBY JEN TO!

ONA SE BĚHEM PŮL ROKU ZBAVILA CHRONICKÝCH BOLESTÍ ŠÍJE, MIGRÉN A MOTOLIC!

Přestala dělat, co všichni. Místo na fyzioterapii šla na cvičení.

Paní Vlaďka měla štěstí, že padla na cvičení, ve kterém se zabýváme i chůzí. Vidíte to ostatně i na tom, jak se jí změnil postoj - dnes ideálně přizpůsobený chůzi. 
 
Chůze je uvolněný pohyb celého těla par excellence. Páteř se má při něm protáčet od hlavy až po paty. Paže při něm svým vykyvováním vpřed a vzad mají sekundovat nohám, které díky tomu nadlehčí tělo při každém kroku.  
 
To se ví, že zpočátku to tak u ní nebylo, protože byla celá ztuhlá. A moc jí to zpočátku ani nešlo. Po pár lekcích se jí ale ulevilo tak, že chodila cvičit dál a po půl roce potíže ustoupily úplně. A nebyly to v jejím případě jen tak ledajaké.  

Nechtěla věřit tomu, že je po tolika letech je to vůbec ještě možné. Už se téměř smířila s tím, že zbytek života stráví na fyzioterapii. Ta pomohla vždy jen na pár dní, nejvýše týdnů. Pak ale udělala něco, co jí vrátilo chuť do života. Začala chodit na cvičení. Možná od toho nic moc nečekala - ale přesto. Bylo to to jediné, co až dosud nikdy neudělala. A ono to pomohlo.   

Takhle se uvolnilo a rozhýbalo, co bylo dříve tak bolavé a beznadějně ztuhlé.  

Paní Vlaďka není zdaleka jediná, jíž pomohlo až cvičení pro správnou chůzi.

I paní Jitka měla původně držení těla hodně špatné. Nechtěla ale dopadnout jako její babička a maminka a skončit ohnutá do pravého úhlu, navíc hluchá a slepá jako ony. Potíže se zrakem a sluchem se u ní objevily kolem čtyřicítky. Masáže, kam chodila léta, už nepomáhaly ani na bolesti zad, a zhoršovaly se i potíže se zrakem a sluchem. Na fyzioterapii byli z jejího držení těla zoufalí. Jako mnozí z nás se stala případem, nad kterým se v jejím věku láme hůl a s útrpným pohledem se předepisují jen prášky proti bolestem. Jako všechny ženy v její rodině měla konstituční hypotonii - sníženou schopnost odolávat gravitaci. Bylo jasné, že pomoci mohou jen nohy. 

A pomohly. Vidíte ostatně sami.

Paní Jitka byla hodně tvrdý oříšek. Když se objevila na semináři o správném držení těla, šly na mě mrákoty. Doufala jsem, že už ji víckrát neuvidím, ale omyl. S železnou pravidelností začala docházet na všechny mé lekce v Rudné u Prahy. Za to, že se tehdy nové zdravotní cvičení - oscilační metoda - změnilo v metodu oscilačně-antigravitační   a časem se vyvinulo ve cvičení pro správnou chůzi, vděčím právě paní Jitce. Z něho už těžila nejen paní Vlaďka, ale i mnoho dalších lidí, ať už předtím cvičili nebo ne.  

Udělala jsem dobře, že jsem té metodě uvěřila a nenechala se odradit tím, kolika lidem byla zprvu k smíchu. 

Můžete mít svaly jak Herkules, pevný střed těla a sedět na židli jak prkno. Není vám to ale příliš platné. Při tom všem pracují totiž svaly podél páteře oboustranně. Při chůzi se mají zapojovat střídavě stejně jako paže a nohy. Protočit páteř na jednu stranu a při dalším kroku zase na druhou. Ty příliš pevné výztuhy podél páteře, vytvářené často bez ohledu na to, jak má tělo pracovat při chůzi, jim v tom brání.  
 
Pokud mohu radit, nepokoušejte se, když jste si tohle přečetli, při chůzi kroutit. Chůze je primárně věcí koordinace a váží se při ní na lékárnických vahách. Rotačně silový impulz z plosek nohou musí vyjít v tom správném okamžiku s tou správnou intenzitou a  ve všech etážích vzpřímené postavy musí oslovit i to, co je ve vás už narušené. To  si nelze vynutit, musí se tomu u každého pomoci tak, aby to tím správným způsobem naskočilo samo. 
 
Jinak tomu, kdo chodí s hlavou či pozadím vystrčeným vzad, jinak tomu, kdo chodí na pokrčených kolenou  či se mu při chůzi prolamují vzad, jinak tomu, kdo došlapuje na paty nebo se při chůzi zapírá do zad. Ty škodlivé modifikace chůze jsou tak rozmanité, že si nevystačíme s jedním, pro všechny stejným návodem, jak si dát chůzi do pořádku. Musí se vyjít z představy ideální chůze na straně jedné a toho, jak chodí každý jednotlivý člověk na straně druhé. Cvičení pro správnou chůzi je soubor postupů a cviků, z nichž si organismus každého najde to, co k odstranění chyb ve své chůzi potřebuje právě on.     

Cvičení pro správnou chůzi je bez nadsázky dar z nebes

1. Z nízkých cvičebních poloh přeneslo vyrovnávání do stoje
2.Držení těla jako ryze statický jev propojilo s pohybem ve stoji
3. Ukázalo, jak často a jak velké nedostatky mají lidé s přenášením váhy - tímto předpokladem rovnováhy 
     při  chůzi
4. Od posilování obrátilo pozornost k uvolnění svalů ramen a šíje a rozpohybování ztuhlé páteře.  
5. Posvátnou krávu tzv. core - posilování svalů "středu těla" - začlenilo do celku hlubokého, antigravitačně   
    pracujícího svalstva od chodidel až po hlavu.
6. Upozornilo na klíčový význam chůze pro zdraví a ukázalo, že existují dva základní typy chůze a který z 
     nich  je správný.   
7. Také ale ukázalo na gravitaci jako vnější faktor, který působí na naprosto každého.

Je půl života dost, abychom pochopili, že je na čase něco změnit? 

Gravitace působila na paní Vlaďku, na paní Jitku a působí i na paní, která mi napsala toto: 
 
"Milá paní Chválová, za mne jen tolik. Kdybyste se mne zeptala co jsem vlastně zač, tak bych vám prozradila, že patřím ke generaci 70 plus, půl života se trápím se zády - krční páteř, bederní páteř, koleno a kyčel pravé nohy, pravé rameno, artritida kloubů na obou rukou. Momentálně dokončuju fyzioterapii se "zamrzlým" ramenem. 
S pozdravem ......... "  
  
Kolik lidí by mohlo napsat něco podobného? A když dnes ještě ne, tak za pár let docela jistě. 
 
 
NECHAT SE UTVRZOVAT V TOM, JAK JSME NEMOCNÍ, NEBO VSADIT NA TO, CO MŮŽEME DOKÁZAT JEN MY SAMI?
 
Kdo jen čeká, až mu NĚKDO dá do pořádku to, čemu každodenně sám škodí chybnou chůzí, bude nejspíše čekat do soudného dne.

Proč začít právě chůzí, když nám dá tělo najevo, že něco není dobře? 

1. Když se naučíte pohybovat při chůzi správně pažemi, zbavíte se tuhnutí šíje, uvolníte ramena a rozhýbete páteř. 
2. Když se naučíte přenášet při chůzi správně váhu, zpevníte si kyčle, zlepšíte držení těla a předejdete problémům s 
    rovnováhou.
3. Když si zjistíte, v čem spočívá správná chůze a převedete na ni tu svoji - více či méně nesprávnou - budete správně  
    došlapovat, každý krok Vás odlehčíte od váhy vlastního těla a budete opět chodit pružně  lehce.   
4.  To vše přinese rychle úlevu od zdravotních potíží v různých částech těla současně a už se nebudou vracet ani 
     šířit do zatím zdravých částí těla.                  

  Chodí se různě. Už od dětství. Co z toho je správně?

  Chůze je vždy projevem individuality a mění se i v průběhu života. Má ale také svá jasně daná, všem lidem společná pravidla. Víte, která to jsou a v čem případně v chůzi chybujete? 

  Že nechodíte správně, na Vás pozná skoro každý. Umí vám ale také poradit, co máte udělat, abyste si dal(a) chůzi do pořádku? 
     
  S jednou z těch holčiček bude dříve či později muset maminka chodit na fyzioterapii kvůli potížím s krční páteří. Pozná se při tom, že vyléčit u ní je třeba nejprve chůzi?     

  Efektní nemusí být nutně správné. Potřebujete, aby vám to řekly až kyčle?   

  Návody na "správnou" chůzi jsou různé a šíří se kolem ní i mýty. 

  Dokud se mezi sebou odborníci neshodnou na tom, V ČEM SPOČÍVÁ OPRAVDU SPRÁVNÁ CHŮZE A JAK JÍ UČIT, tím, kdo o tom rozhoduje, jste vy sami. Tak pozor, abyste ke své škodě nedali na někoho, kdo může být ve svém oboru vynikajícím odborníkem, chůzi jako pohybu celého těla však nemusí rozumět úplně dobře a nevědomky o ní šíří mýty. 

  Mýtem může být například dílčí doporučení, které samo o sobě může být sice v pořádku, když však na něj dá někdo, u koho je problém v chůzi jiné povahy, může splakat nad výdělkem. Nasadí si do hlavy brouka, jehož pak není snadné se zbavit. 
        
  O chůzi se dnes již ví, jak je pro správnou funkci pohybového aparátu důležitá. Plnou pusu jí bude mít za chvíli každý a za cvičení pro správnou chůzi se bude vydávat každé zvednutí nohy. Chůze je ale tak specifický pohyb, založený na uvolnění celého těla při pohybu,  že  tělovýchovu s celým jejím posilováním staví takříkajíc .... - že by konečně na nohy?  
   
  Chůze je přirozený pohyb a pevně zažitý celoživotní stereotyp. Převést ji na tu správnou není proto snadné. Když se ví, jak na to, je to možné a vy ihned poznáte, že je to ono. Začnete se ve svém těle cítit jako po přesednutí do jiného, mnohem komfortnějšího vlaku. Chůze pro nás konec konců není nic jiného než  dopravní prostředek. Nikdo by si nevybral kostitřas, ze kterého bolí všechno možné.        

  Cvičení O-A metodou® vneslo do zdravotního cvičení nový vítr. 

  Tím svěžím vánkem v době, kdy se pitvá činnost jednotlivých svalů, snažíme se jim vnutit při cvičení  svoji vůli a myslíme si, že nás ochrání tím, když budou dost silné, je uvolněnost při pohybu. Zakládá uvnitř těla  prostor k tomu, aby se v něm vše srovnalo takříkajíc samo. Zdravotnímu cvičení vrací něco, co se z něj z přemíry snahy již téměř vytratilo - přirozenou dynamiku

  Základem cvičení O-A metodou® je pohyb probíhající uvolněně mezi opačnými krajními polohami v daném kloubu. Figury v tomto bezmála tanečním pohybu určují ale zdravotní hlediska. Také při něm víme, jak je pro chůzi důležitý pohyb paží či rotace páteře, nic z toho neprosazujeme ale mermomocí přímo do chůze. Chůzově směrodatné prvky rozvíjíme při cvičení samostatně jak s přihlédnutím k chůzi, tak stavu pohybového aparátu konkrétních lidí. 

  Je věcí mozku poskládat si dohromady to, co se mu servíruje odstraňováním větších či menších překážek jakéhokoli správně provedeného pohybu v kterékoli části těla. Prostor pro takto komplexní přístup poskytuje jen cvičení, nikoli návštěvy fyzioterapie, jakkoli i zde se mnohdy "cvičí" a správně tuší, že správná chůze je naprostý základ. Cvičením pro správnou chůzi se myslí důkladné procvičení celého těla způsobem, který zohledňuje chůzi a odstraňuje překážky, které nám brání chodit, jak náleží.   

  perfektně Vás uvolní
  postaví Vás pevně na nohy 
  srovná Vám držení těla
  odnaučí Vás chybným návykům 
  nakopne Vám chůzi 
  položí základ zdravého pohybu

  Znáte jiné cvičení, které Vám dá do pořádku rovnou i chůzi? 

  Cvičení pro správnou chůzi zabere u každého. U někoho jen rychleji než u toho, kdo je více ztuhlý nebo má horší držení těla. Když se při cvičení projdou všechny pro chůzi významné prvky, z vůle, kterou získají klouby v různých částech těla, a lepšího provedení každého sebemenšího pohybu, si mozek každého poskládá o něco lepší chůzi. EXISTUJE JEDNA SPRÁVNÁ CHŮZE A JEDNA METODA, JAK JÍ JAKO POHYBU OSCILAČNĚ-ANTIGRAVITAČNÍ POVAHY UČIT. RECEPTŮ, JAK K NÍ PŘIVÉST ÚPLNĚ KAŽDÉHO, JE VŠAK NEKONEČNĚ MNOHO. 

  Jednak proto, že chůze je u každého zcela odlišným propletencem individuální motoriky, a jednak proto, že odstraňování zprvu výrazných nedostatků v držení těla, chůzi a pohybu vůbec připomíná prosívání přes stále jemnější síto. 
   
  Tím sítem je váš mozek. Stane se jím však pouze v případě, že ho fyzickým prožitkem jednoho jediného, pro správnou chůzi podstatného prvku, katapultujete z bažiny navyklé, více či méně nesprávné a s věkem se zhoršující chůze na pomyslný Olymp chůze jako pohybu, který je v dokonalém souladu s geneticky již fixovanou ideální stavbou lidsky vzpřímeného těla. Chůzi v sobě takto zafixovanou ještě nemáme. Můžeme se ale postarat o to, aby ti, co přijdou po nás, ji už měli. Co se naučíme sami, abychom se zbavili zdravotních potíží nebo jim předešli, můžeme naučit i je.   

  Cvičení pro správnou chůzi je pro každý věk.

  Pro počítačové generace, jejichž velká část už má narušený vztah k pohybu v míře, již jsme si my jen "normálně nezdraví", nedokázali představit, je možná jedinou šancí, aby nestrávily život v bolestech, utlumené léky a otrávené z věčného vysedávání na fyzioterapii. 

  Cvičení pro správnou chůzi poskytuje mozku příležitost ukázat, co umí. A není toho málo. Nechme tedy kováři, co je kovářovo. Pohyb je jeho parketa. My přece máme v životě důležitější věci na práci než si hlídat každý pohyb a diktovat mozku, jaký sval má kdy zapojit. Uf, vybruslila jsem z toho z toho jen tak tak, abych nemusela říci popravdě, že s tím vším, co si myslíme, že o pohybu víme, nesaháme svému mozku po kotníky. Neskutečné, jak se vše stále točí kolem těch nohou.  
   
  Mojí prací je pomoci vám vytrhnout váš mozek z letargie nesprávných pohybových návyků a nakopnout ho tak, aby odváděl svoji práci, jak nejlépe je možné.    

  Ríša, 14 let, se "léčil" s držením těla od 5-i let. Zde ho vidíte před a po pětidenním soustředění se cvičením pro správnou chůzi 2x hodinu/den. 

  Paní Hanka, 64 let, po 2 letech cvičení pro správnou chůzi 1x týdně a 1x/rok týdenním soustředění, kde se cvičilo hodinu 2x denně. 

  Zdravá pokora je lepší než falešné sebevědomí. 

  Pokud jste dočetli až sem, nejste z těch, kdo s naivně sebevědomým "ale já přece umím chodit" zahodili hned na začátku svoji šanci vydolovat z chůze maximum pro své zdraví a spokojený život. Ráda bych Vás odměnila za Vaši prozíravost i vytrvalost, s níž jste se nikterak snadným textem prokousali až sem. 
   
  Vyplňte proto prosím níže svůj e-mail, abych Vám na něj mohla poslat - pochopitelně zcela zdarma - Vaši zaslouženou odměnu: e-book, který Vám pomůže zvládnout jeden z důležitých předpokladů správné chůze - pohybovat se uvolněně. Že Vám to nic neříká? Tím spíše. Alespoň uvidíte, kolik pro zdravou chůzi důležitých věcí zůstává zatím ve cvičení stranou pozornosti.

  Vsaďte na chůzi.  

  Propláchne Vás od paty k hlavě  jako očistný gejzír. 

  S úctou

  PaedDr. Olga Chválová, CSc. 

  autorka cvičení O-A metodou® 
  a metodiky nácviku kotníkové chůze


  IČO: 45321311 
  Čsl. armády 6, 504 01 Nový Bydžov  

  Cesta za Vaší zdravou chůzí 
  vede dále tudy 

  #Prohlášení o ochraně osobních údajů

  @ 2020 INIZIO Internet Media s.r.o.
  298643048220853